پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
مقاله پژوهشی: تومور فیلودس پستان(گزارش موارد و مروری بر متون)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/1/21 | 

مقاله پژوهشی:

تومور فیلودس پستان(گزارش موارد و مروری بر متون)

شایعترین تومورهای پستان، تومورهای با منشأ مجاری یا لبول های شیری، (داکتال یا لبولار) هستند که کارسینوم نامیده می شوند اما گروه نادری از تومورهای پستان وجود دارند که علیرغم شیوع کمتر، مهاجم تر بوده و سیر پیشرفت متفاوتی نسبت به کارسینوم پستان دارند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی ، دکتر آسیه الفت بخش مدیر گروه پژوهشی بیماری های پستان در این خصوص ادامه داد: تومورهای یاد شده تحت عنوان "تومور فیلودس پستان"از دسته سارکوم ها بوده و مشی مشابه سارکوم بقیه ارگانها را دارند. این تومورها به جای دست اندازی به غدد لنفاوی از طریق عروق خونی انتشار پیدا می کنند و به سایر ارگانها متاستاز می دهند.

وی با اشاره به اینکه این تومورها نیاز به درمان جراحی موضعی وسیعتری دارند، افزود: در حالی که شیمی درمانی و رادیوتراپی از اهمیت کمتری برخوردارند و هورمون درمانی در درمان آنها تقریبا جایگاهی ندارند.

دکتر الفت بخش با اشاره به چاپ مقاله ی اخیر در همین رابطه در فصلنامه علمی پژوهشی بیماری های پستان با عنوان" تومور فیلودس پستان: گزارش موارد و مروری بر متون " گفت: هدف  از این مقاله آشنایی بیشتر جراحان و متخصصین انکولوژی با این تومورها و معرفی بیماران نادر که تشخیص و درمان آنها چالش برانگیز است، بود.

این مقاله، در آخرین شماره فصلنامه بیماریهای پستان در اسفند 1394 به چاپ رسید. در این مقاله مشخصات بالینی و درمانی 16 بیمار مبتلا به تومور فیلودس مرور شده و آخرین اطلاعات مربوط به تشخیص و درمان این تومورها در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد. فایل کامل مقاله در  Link زیر موجود و در دسترس همگان است.

http://www.ijbd.ir

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.620.fa
برگشت به اصل مطلب