پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
عنوان سخنرانی برتر در کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران به مقاله عضو هیات علمی پژوهشکده سرطان پستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/11 | 

AWT IMAGEعنوان سخنرانی برتر در کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران به مقاله  عضو هیات علمی پژوهشکده سرطان پستان

دکتر شهپر حقیقت معاون پژوهشی آموزشی و عضو هیات علمی پژوهشکده سرطان پستان، موفق به دریافت عنوان سخنرانی برتر با موضوع" تاثیر پارامترهای غربالگری سرطان پستان بر تغییرات هزینه-اثربخشی" در بخش اپیدمیولوژی کنگره بین المللی اپیدمیولوژی ایران گردید.

به گزار ش روابط عمومی پژوهشکده سرطان پستان، نتایج حاصل از مطالعه ای که تحت این عنوان سخنرانی انجام شده حاکی از آن است که؛ میزان هزینه-اثربخشی فزاینده غربالگری، مطابق تغییرات پیش فرض های احتمالی اصلی مدل، بخصوص میزان بازخوانی بیماران و نسبت یافته های غیرطبیعی تغییر می کند.

همچنین، توزیع سنی جمعیت، دسترسی به ابزارهای مناسب با کالیبراسیون استاندارد و نیروی انسانی آموزش دیده می­توانند مهمترین عوامل در دقت غربالگری و میزان بازخوانی باشند که در تعیین یک استراتژی سودمند غربالگری سرطان پستان لازم است مد نظر قرار گیرند.

لازم به ذکر است؛ هشتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران و اولین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی بالینی  8 الی 10 اردیبهشت ماه در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.623.fa
برگشت به اصل مطلب