پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
اخذ موافقت اصولی دو گروه پژوهشی اخلاق پزشکی و انفورماتیک سرطان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/20 | 

اخذ موافقت اصولی دو گروه پژوهشی اخلاق پزشکی و انفورماتیک سرطان

شورای تشکیلات و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و توسعه جهاد دانشگاهی، با موافقت اصولی دو گروه پژوهشی "اخلاق پزشکی" و "انفورماتیک سرطان" پژوهشکده سرطان پستان موافقت نمود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی ، پیرو فعالیت های دو گروه پژوهشی اخلاق پزشکی و انفورماتیک سرطان، و پس از بررسی های به عمل آمده از سوی شورای تشکیلات و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی، این شورا مقارن با عید سعید مبعث با کلیات موافقت اصولی این دو گروه موافقت نمود.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.631.fa
برگشت به اصل مطلب