پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
بازدید ریاست کارگروه زیست بانک ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از بانک نمونه های بیولوژیک پژوهشکده سرطان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/19 | 

بازدید ریاست کارگروه زیست بانک ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از بانک نمونه های بیولوژیک پژوهشکده سرطان

دکتر سرخی رئیس کارگروه زیست بانک ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، طی بازدیدی در تاریخ 16 خردادماه، از بانک نمونه های بیولوژیک پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی دیدن کردند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، دکتر سرخی ضمن بازدید از روند نمونه گیری و ذخیره نمونه ها و اطلاعات بالینی در بانک بیولوژیک پژوهشکده از فعالیت های پژوهشکده در این خصوص تاکید کرد: جمع آوری نمونه های زیستی که طیف وسیعی از نمونه های بالینی، گیاهی، حیوانی و اکولوژیکی دارد، در سراسر دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همواره کشورهای پیشرفته سعی می کنند علاوه بر ذخیره سازی و مطالعه نمونه های ارزشمند کشورشان، بر روی نمونه های  کشورهای دیگر نیز مطالعاتی انجام دهند.
دکتر سرخی اضافه کرد: ژنهای خاصی که ممکن است در این نمونه ها وجود داشته باشد کمک بسیار زیادی به کشف راههای درمانی و داروها در مبارزه با انواع بیماریها از جمله سرطان باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که با جذب بودجه پژوهشی بانک نمونه های زیستی پژوهشکده می تواند به صورت منسجم تر و پررنگ تر در امر ذخیره نمونه های زیستی سرطان گام برداشت.

دکتر سرخی در ادامه با زیر ساخت های پژوهشکده آشنا و از نزدیک با فعالیت های 10 گروه پژوهشی آشنا گردید.
وی ضمن استقبال بسیار زیاد از هم گرایی رشته های مختلف و همکاری در زمینه سرطان اظهار داشت: چنین مجموعه ای در ایران بسیار ویژه است چرا که  با استفاده حداکثری از امکانات توانسته است مجمو عه ای منسجم با اهداف مشخص تشکیل دهد.

همچنین دکتر رضوان اسمعیلی مسئول بانک بیولوژیک در روند بازدید دکتر سرخی ، ضمن توضیح فرایندهای زیست بانک اضافه کرد: در مطالعات کارآزمایی بالینی، شناسایی شاخص های زیستی در تشخیص و درمان سرطان،  درمان هدفمند سرطان (Target therapy)  و بسیاری از مطالعات پایه و علوم پزشکی دسترسی به نمونه های زیستی با کیفیت، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: استاندارد بین المللی بر این پایه بنا شده است که نمونه های زیستی در بانک های مخصوص به خود تحت شرایط استاندارد نگهداری می شوند و در دسترس پژوهشگران قرار می گیرند. در کشور ما، بانک های نمونه های زیستی در تحقیقات نقش کمرنگی ایفا می کنند و مطالعات High-throughput جدی گرفته نمی شود.

دکتر اسمعیلی افزود: در ایران عموما، هر پژوهشگر نمونه های خود را به صورت فردی تهیه می کند. در نتیجه، این امکان وجود دارد که شرایط انتخاب نمونه از نظر ویژگی های پاتولوژیک، نگهداری و حفظ طبق استاندارد رعایت نشود. شرح حال بالینی بیمار بایگانی نمی شود و امکان پیگیری بعد از درمان بیمار هم در چنین شرایطی وجود ندارد. از طرفی، پس از اتمام طرح پژوهشی نمونه ها دور ریخته می شود و امکان بررسی مجدد همان نمونه ها در آینده وجود ندارد. لذا با تشکیل بانک های بیولوژیک این نمونه ها به صورت استاندارد و منسجم یکجا جمع آوری می شود و علاوه بر حفظ این ذخایر ارزشمند برای کشور امکان تحقیقات برای سایر محققین نیز وجود دارد.

دکتر سرخی  در ادامه به بازدید از زیر ساخت های پژوهشکده و گروههای پژوهشی پرداختند و ضمن استقبال بسیار زیاد از هم گرایی رشته های مختلف و همکاری در زمینه سرطان اظهار داشتند که چنین مجموعه ای در ایران بسیار ویژه است چرا که  با استفاده حداکثری از امکانات توانسته مجمو عه ای منسجم با هدف مشخص تشکیل دهد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.643.fa
برگشت به اصل مطلب