پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
مقاله گروه انفورماتیک سرطان پژوهشکده سرطان پستان به عنوان تنها مقاله برتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/1 | 

AWT IMAGEمقاله گروه انفورماتیک سرطان پژوهشکده سرطان پستان به عنوان تنها مقاله برتر "کنفرانس ملی نوآوری در مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات با رویکرد کسب و کار" برگزیده شد

مقاله گروه انفورماتیک سرطان پژوهشکده سرطان پستان با عنوان  "مدل کسب و کار نوآورانه برای کلینیک بیماری های پستان پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی"، تنها مقاله برتر "کنفرانس ملی نوآوری در مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات با رویکرد کسب و کار" معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، دراین مقاله نوآوری ایجاد شده در مدل کسب و کار کنونی کلینیک تخصصی سرطان پستان با تکنیک کانواس مدل دکتر آستروالدر ارائه شد و راهکارهای ارائه شده در جهت افزایش کیفیت خدمات سلامت و کاهش هزینه های درمان با رویکرد نوآوری می باشد.

این مقاله با ارائه محسن گلی  عضو گروه پژوهشی انفورماتیک سرطان پژوهشکده ، بین بیش از 200 مقاله به عنوان تنها مقاله برتر "کنفرانس ملی نوآوری در مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعات با رویکرد هوشمندی کسب وکار " انتخاب شد.

لازم به ذکر است؛ این سومین مقاله برتر گروه پژوهشی انفورماتیک سرطان، طی یک سال گذشته است که در کنگره های مختلف برگزیده شده .

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.677.fa
برگشت به اصل مطلب