پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
مطالعات سلولی و حیوانی بر روی ترکیبات موثر در سرطان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/2 | 

AWT IMAGEعقد تفاهم نامه مشترک همکاری های پژوهشی میان پژوهشکده جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و پژوهشکده سرطان پستان با موضوع؛
مطالعات سلولی و حیوانی بر روی ترکیبات موثر در سرطان

تفاهم نامه مشترکی میان پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی و جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در زمینه فعالیت های مرتبط با گیاهان دارویی، قارچ های دارویی، مطالعه بر روی سلول های بنیادی و مطالعات سلولی و حیوانی در زمینه سرطان به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، دکتر علیرضا مجیدانصاری مدیرگروه پژوهشی طب فراگیر در سرطان پژوهشکده، با اعلام این خبر گفت: به عنوان نخستین فعالیت مشترک، مطالعه ای بر روی شناسایی و بررسی خواص ضد سرطان قارچ خوراکی (Agaricus Bisporus) توسط گروه زیست فناوری قارچ های  صنعتی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی  و گروه پژوهشی طب فراگیر در سرطان پژوهشکده سرطان پستان با همکاری پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی آغاز گردیده است.

دکتر انصاری با اشاره به اینکه درحال حاضر خواص نسبی ضد سرطانی  برخی قارچ های خوراکی تا حدی مشخص شده است؛ گفت: در این بررسی در نظر است تا پروتئین های قارچ  Agaricus Bisporus جداسازی و شناسایی شده و اثرات ضد سرطانی آن مطالعه شود تا درصورت یافتن ترکیبات پروتئینی با خواص قابل توجه ضد سرطانی در مطالعات آتی، این ترکیبات به عنوان ماده موثره اولیه برای تولید داروها پیشنهاد و استفاده گردد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.680.fa
برگشت به اصل مطلب