پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی- اخبار پژوهشکده
همکاری مشترک پژوهشکده سرطان پستان با دانشگاه آمستردام هلند؛سلول درمانی سرطان با استفاده از سلول های دندریتیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/16 | 

AWT IMAGEهمکاری  مشترک پژوهشکده سرطان پستان با دانشگاه آمستردام هلند؛
سلول درمانی سرطان  با استفاده از سلول های دندریتیک

گروه سلول درمانی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی در طرحی مشترک با دپارتمان ایمونولوژی مرکز پزشکی دانشگاه آمستردام هلند در نظر دارد با استفاده از سلول های Dendritic  روش نوینی را در جهت مقابله و درمان با سلول های سرطانی بکار گیرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، دکتر رامین صرّامی فروشانی مدیر گروه پژوهشی سلول درمانی پژوهشکده در خصوص اهمیت سلول درمانی و نقش آن در سرطان ها گفت: سیستم ایمنی نقش مهم در مبارزه علیه تومورها و سلول های سرطانی داراست لیکن به دلایل مختلفی پاسخ ایمنی از قدرت کافی برخوردار نبوده، یا توسط سلول های توموری سرکوب می گردد و یا اینکه قدرت و توانایی شناسایی سلولهای توموری را نداشته و به اصطلاح سلول های سرطانی از آن فرار می کنند.

سلول های دندریتیک رکن رکین و بازوی اصلی دو سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی است که با شناسایی عوامل بیماری زا به مثابه یک فرمانده، نقش بی دلیلی در پاسخ ایمنی مناسب و موثر ایفا می نماید.
از این رو سلول درمانی سرطان با استفاده از سلول های دندریتیک، افقی تازه و روشی نوید بخش در درمان سرطان ها به شمار می رود.

دکتر صرّامی متخصص پزشکی مولکولی و ویروس شناسی پزشکی و مدیر اجرای طرح مذکور، افزود: گروه پژوهشی سلول درمانی پژوهشکده سرطان پستان با امضای یک تفاهم نامه همکاری مشترک علمی با دپارتمان ایمونولوژی مرکزی پزشکی دانشگاه آمستردام در نظر دارد تا چندین پروژه کاربردی با تمرکز بر سلول درمانی سرطان با استفاده  از سلول های دندریتیک را به انجام رساند.

وی با اشاره به مراحل کلیدی مواجهه، تحریک و فعال سازی سلول های دندریتیک در یک پروتکل سلول درمانی اضافه کرد: با توجه به تخصص ویژه طرف هلندی در سیگنالینگ سلول های دندریتیک  و رسپتورهای آن، مقرر است تا از این دانش در جهت آموزش، تحریک و فعال سازی سلول های دندریتیک جهت مقابله با سلول های سرطانی استفاده شود.

دکتر صرّامی  مدیر اجرایی پژوهشکده در طرح مشترک با دانشگاه هلند، با تاکید بر این نکته که این پروژه واجد بخش های تحقیقاتی پایه و بالینی است و هدف اصلی آن درمان بیماری های سرطانی با استفاده از این روش نوین درمانی است؛ تصریح کرد: مدیر طرف هلندی پروژه پروفسور تئو خیتنبیک (Teunis Geijtenbeek) رییس دپارتمان ایمونولوژی دانشگاه آمستردام، چهره شهیر جهانی و کاشف  DC-SIGNو از پیشگامان سیگنالینیک در سلول های دندریتیک می باشد که بهره گیری  از تجربه و دانش ایشان ضامن ارائه یک روش نوین سلول درمانی سرطان خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به این نکته که تحقیقات در این زمینه در سایر مراکز علمی دنیا درحال انجام است و برخی از آنها در مراحل کارآزمایی بالینی قراردارد؛ در خصوص تفاوت روش کار این پروژه با سایر پروژه های در دست انجام در دنیا تاکید نمود: پروژه های طراحی شده در این مرکز واجد نوآوری های متنوع خصوصا تحریک رسپتورهای C-type Lectin  و سیگنالینگ منتج از آن خواهد بود که یقینا در نوع خود منحصر به فرد می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی:
http://ibcrc.ir/find.php?item=1.113.687.fa
برگشت به اصل مطلب